Saltar a continguts

TEATRE CASAL AGRAMUNTÍ

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

El teatre

ESCUT DEL TEATRE CASAL AGRAMUNTÍ AL 1936

L’any 1934, un grup de persones decideix organitzar-se per tal de constituir la societat recreativa casal agramuntí. I és el 28 d'abril d’aquest any quan es presenten els nous estatuts de l'entitat, que té, de forma provisional, com a domicili social el cafè Salon. Decideixen d’adquirir els terrenys de la bassa del Molí, situats en un dels vèrtex de la plaça Mercadal, que són de propietat municipal i  el 2 de juliol acorden comprar, els aproximadament mil tres-cents m2, pel preu de setanta mil pessetes. També s’inclou la casa que fa cantonada per tenir accés directe a la plaça.

DIBUIX DE LA PANORÀMICA DE LA SALA TEATRE CREAT PER R. CREUS AL 1984

voluntat és la de construir un local i les obres comencen aquell mateix estiu, l’estiu seguint el projecte que preveu la l’aixecament d’un estatge social compost de:  "teatre, vestíbul i cafè, amb totes les dependències interiors pròpies d'aquesta classe d'edificis". El preu total de cost és de 129.683 pts.

És l’estiu de 1936, just quan esclata la guerra, que es pot obrir al públic, cosa que obligà a fer un sobreesforç per mantenir-la en condicions i sobretot dempeus a rel dels atacs de l’aviació franquista que pateix la localitat.

ENFONSAMENT TEULADA ANY 1944

Un cop ocupat Agramunt, per l’exèrcit rebel, el 12 de gener de 1939, els nous responsables hagueren de fer front a les despeses per a la reparació dels estralls que els bombardejos havien ocasionat a la sala cafè i a la sala teatre.

Aquest mateix any es completa l’edifici amb la compra de la casa del carrer baixada del Mercadal, ja que fa conjunt amb el local. És amb aquesta incorporació que queda configurat el perímetre que encara conserva l'actual immoble.

El capítol dels imprevistos, dissortadament no s'acaba aquí. Cal recordar que la gran nevada de l'any 1944, produí l'enderrocament d'una part de la teulada de la sala teatre tal com consta en l'acta de la junta de 27 de febrer de 1944—, cosa que, de nou, obligà a fer obres per tal de reconstruir-la.

Durant els anys següents el local es dedica quasi exclusivament a fer cinema excepte durant la festa major que es reserva a representar obres de sarsuela o teatre, que omplen d’espectadors els diversos espais: platea, llotges i galliner.

És a  la tardor de 1950 quan s’inicien els primers assajos teatrals que durant uns quants anys donaran vida al local amb la participació del grup del sindicat. També, cal esmentar que en aquesta dècada hi tenen lloc jocs florals de caràcter local.

Cal mencionar que les festes majors d'Agramunt eren, pràcticament, les que programava el Casal, llevat dels actes oficials. La major part del programa se celebrava en el seu local: concerts, espectacles i la desfilada de les millors companyies de sarsuela.

Arribada la dècada dels seixanta continuen celebrant-se esporàdicament espectacles i serà pel cap d’any de 1965 quan  farà la seva estrena el conjunt musical “Los Acrimont’s”  que presenta la primera actuació davant del públic.

 Enfront de l'estatge social, a la plaça Mercadal, hi havia les sessions de sardanes i al mig, s’hi col·locava l' envelat,  —l'últim que s'hi bastí fou l'any 1972—, on es ballava al so de les més anomenades orquestres del moment.

A principis dels setanta es crea un nou grup teatral local que al llarg dels següents anys farà diverses representacions.

En aquests anys s'inicià la davallada del Casal. Progressivament havia anat perdent tot el seu carisma i, el que és més important, l'exclusiva en els espectacles perquè quan aquests adquireixen noves formes d’expressió no es capaç d’evolucionar i d’adaptar-se a les tendències del moment.

Comença el degoteig de baixes de socis i, dels que queden, la majoria no se senten solidaris amb l'entitat per preveure la necessitat de salvar-la.

Sols queda anar fent la viu-viu, sense albirar un futur esperançador a aquesta situació. Mentre, els problemes econòmics s'agreugen cada vegada més.

L'ordre d'adaptació de la sala teatre a la normativa legal vigent o, en el cas de no realitzar-se les obres, el tancament de la sala, resulta el revulsiu precís per sortir d'aquest marasme i un pretext idoni per finir d'una manera més o menys digna.

FATXADA DEL CASAL DELS ANYS 60

Davant aquesta crua realitat econòmica, i donades les poques perspectives que s'albiren de trobar solucions als problemes que, de fa anys, arrossega la societat tant els socis fundadors, com els titulars de les llotges, arriben a la conclusió que la millor solució és cedir tots els seus drets a la societat, sempre que —en una futura reunió general de socis— es decideixi dissoldre-la, tot respectant, això sí,  el nom de Casal Agramuntí i cedir el local al poble d'Agramunt.

Es fan els contactes oportuns i les reunions precises per poder arribar a la darrera assemblea general extraordinària de socis de l'entitat, que se celebrà el dia 8 d'abril de 1984, i on s'acordà dissoldre la “Societat cultural i recreativa casal agramuntí”, per la qual cosa es nomena la corresponent comissió liquidadora, perquè facilités les gestions necessàries per fer donació de l'entitat a l'Ajuntament, sempre que aquest es comprometés a destinar els seus locals a usos públics, d’esbarjo o culturals. En conseqüència, se’n fa càrrec el consistori —tant de l'actiu com del passiu—, per adequar degudament les instal·lacions, a efectes que poguessin beneficiar tothom.

El dia 18 d'abril de 1984, en una reunió extraordinària del ple de l'Ajuntament s’accepta la cessió dels locals i béns que en aquell moment posseïa la societat Casal Agramuntí i es fa responsable de la gestió i funcionament de l’entitat.

RESTAURACIÓ DE LA TEULADA I LA SALA DEL TEATRE JUNY DE 1986

El dia 2 de juliol de 1986, comencen les obres de restauració de la sala teatre del Casal Agramuntí, amb un pressupost aproximat de tretze milions de pessetes, a càrrec de les arques municipals, amb l'ajuda de la Generalitat. Cinc mesos desprès, el dia 6 de desembre, s’ inaugura, un cop acabades les obres de remodelatge i millora de la sala teatre del casal, que han consistit en el canvi de la teulada, renovació del sistema elèctric, de calefacció, col·locació de parquet en lloc de mosaic, canvi del teló, treballs de fusteria, tapisseria i pintura. També s'adeqüen les sortides d'emergència, sistema contra incendis... Encara que tota la infraestructura de darrere l'escenari queda pendent per una segona fase, malgrat que s'hi fan algunes petites millores.

L'acte oficial d'inauguració compta amb la presència del director general de prevenció i extinció d'incendis i salvament de la Generalitat, el senador Jaume Cardona, el diputat al Parlament,

INAUGURACIÓ DE LES OBRES DE REMODELATGE DE LA SALA TEATRE DEL CASAL, DESEMBRE DE 1986

 Josep Aligué, tot el consistori agramuntí i els batlles dels municipis de la comarca del Sió i altres poblacions així com representants de totes les entitats culturals i socials de la vila.

Durant el llarg cap de setmana, del sis al vuit de desembre, l'Ajuntament de la vila organitza una sèrie d'actes amb motiu de la reestrena, amb representacions teatrals, concerts de música, cants de grups corals i orquestres de ball...

IMATGE DE LA SALA DEL CAFÉ ABANS DE L?ENDERROCAMENT, GENER DE 1998

Un altre pas transcendental, es dóna dotze anys després, el dia 7 de gener de 1998, quan la sala del cafè del Casal tanca les portes al públic i immediatament  s?emprenen les obres de desmantellament i retirada de material i mobiliari per procedir a preparar l'enderroc per tal de bastir un local més modern i confortable.

ENDERROCAMENT DE LA SALA DEL CAFÉ DEL CASAL AGRAMUNTÍ,  FEBRER DE 1998

A finals de mes es comença l’enderroc d’una part de l'edifici. que duren un setmana i seguidament, l’empresa concessionària de les obres, inicia la construcció del nou immoble. Durant els següents mesos, la sala del teatre també restarà tancada per evitar molèsties al públic.

El dia 12 de desembre de 1998 s'inauguraren les noves instal·lacions del Casal amb la presència del president de la Diputació, Josep Grau i l'alcalde d'Agramunt, Josep Huguet.

ASPECTE GENERAL DE LA SALA DEL CAFÉ, INAUGURAT EL GENER DE 1999

Aquest nou equipament construït disposa dels serveis següents:

Sala cafè: es troba a la planta baixa, amb una cuina i totes les dotacions necessàries, així com els corresponents serveis públics.

Planta soterrani: on se situa la sala de billar.

1ª planta: es disposa de dos serveis municipals: La biblioteca pública, i l'emissora municipal, ràdio Sió.

2a planta: hi ha una sala per a diversos usos: reunions, conferències, cursets...

Per la seva part, la sala teatre annexa, durant els darrers anys va continuar representant espectacles teatrals, concerts de música, concerts de corals, ball d’orquestra, escala en hi-fi, conferències... amb grups locals, nacionals i internacionals.

ENDERROCAMENT DE LA SALA DEL TEATRE DEL CASAL AGRAMUNTÍ,  JULIOL DE 2001

El mes d’abril de 2000, l’Ajuntament compra un cobert de darrera de l'edifici del Casal amb l'objectiu d'ampliar l'escenari del teatre. La compra dels 130 metres quadrats del local facilitarà la rehabilitació de tot l'escenari i d'una sortida directa al carrer. L'Ajuntament també preveu fer diverses millores a la resta del teatre com la instal·lació de calefacció i  refrigeració, sortides d'emergència, supressió de barreres arquitectòniques i canvi de butaques.

OBRES D'AMPLIACIÓ DE L'ESCENARI DE LA SALA DEL TEATRE DEL CASAL AGRAMUNTÍ,  NOVEMBRE DE 2002

Gairebé un any després, s’enderroca el cobert annex al teatre i a finals de juliol del mateix any comencen les obres, que consisteixen en construir un mur entre l’escenari i la platea per millorar de la infraestructura escènica. Amb motiu d'aquestes obres, les instal·lacions no es poden utilitzar durant mes d’un any.

INAUGURACIÓ LA SALA DEL TEATRE CASAL AGRAMUNTÍ,  MAIG DE 2003

El dia 25 d'abril 2003,  el conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas, inaugura les obres de remodelació del Teatre del Casal Agramuntí que suposen l'ampliació de l'escenari, construït de bell nou i la modernització de les instal·lacions de tota la sala. Les obres també adeqüen l'històric equipament cultural com a sala de projecció cinematogràfica, amb què,  després de molts anys,  els agramuntins podem tornar a tenir sessions de cinema. Per celebrar la inauguració, l'Ajuntament programa un seguit d'actuacions tant per part de grups locals com de forasters.

Ara, transcorreguts deu anys, l’ús de les instal·lacions continua els seu curs amb múltiples activitats posades a disposició de tota la ciutadania.

© TEATRE CASAL AGRAMUNTÍ - 25310 - Agramunt