Saltar a continguts

TEATRE CASAL AGRAMUNTÍ

Navegació

Menú principal

Altres imatges

Instruccions per a aportar fotos
És obligatori que informeu els camps marcats amb asterisc (*).
Per a carregar la foto, localitzeu-la al vostre ordinador (botó Navega).
Galeria
Visita Escola Macia Companys

* Camps obligatoris
Informació legal

DADES IDENTIFICATIVES

Propietària del web http://teatre.entitatsagramunt.cat - Ajuntament d’Agramunt
Residència: Espanya
Domicili: Pl. de l'Església, 1 Agramunt – 25310 (L’Urgell) Lleida
Contacte: E-mail: ajuntament@agramunt.cat

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D'acord amb la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal i altra legislació que la desenvolupa, es comunica que totes les dades de caràcter personal recopilats per Ajuntament d’Agramunt a través del formulari de contacte o directament a través de contacte per e-mail, telèfon o qualsevol altre mitjà, seran incloses dins d'un fitxer per al seu tractament automatitzat prestant l'usuari consentiment mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions generals a aquest tractament.

L’Ajuntament d’Agramunt es compromet a no proporcionar a tercers dades de caràcter personal amb fins comercials ni a utilitzar en benefici propi per a realitzar ofertes comercials de productes o serveis no relacionats amb la finalitat per a la qual van ser recollits.

L'usuari té ple dret a exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició en qualsevol moment sol•licitant a ajuntament@agramunt.cat En tot cas, l’Ajuntament d’Agramunt es compromet a cancel•lar les dades personals recaptades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollits.PROTECCIÓ DE LA PRÒPIA IMATGE I DRETS DE PROPIETAT SOBRE IMATGES

Emparada en el dret d'autoria i de la propietat intel•lectual i artística, l’Ajuntament d’Agramunt pot publicar en la seva web http://teatre.entitatsagramunt.cat aquelles fotografies per ella realitzades, que no atemptin contra l'honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge de les persones que hi apareguin retratades, segons es recull en la Llei Orgànica 1 / 1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret al honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge.

Tot i aquest dret, l’Ajuntament d’Agramunt es compromet a retirar de la seva seu web http://teatre.entitatsagramunt.cat al més aviat possible totes aquelles imatges en les que aparegui alguna persona que no vulgui aparèixer retratada a http://teatre.entitatsagramunt.cat, per petició d'alguna de les persones que hi apareixen retratades o per petició dels seus pares o tutors legals en el cas de menors d'edat. Per a això, només ha de sol•licitar que retirem la seva imatge a través de teatreagramunt@gmail.com, indicant-nos el seu nom, cognoms, la situació aproximada de la imatge dins de http://teatre.entitatsagramunt.cat i una breu descripció de la imatge perquè puguem identificar-la i retirar-la.


Totes les imatges que apareixen en el lloc web de http://teatre.entitatsagramunt.cat són propietat intel•lectual o cedides a l’Ajuntament d’Agramunt quedant prohibida la seva còpia, reproducció o enllaços directes a les imatges des d'altres dominis web diferents de l’Ajuntament d’Agramunt, llevat autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament d’Agramunt, sigui o no un ús comercial.


Ajuntament d'Agramunt
Aquest web forma part de: Portal d'Entitats d'Agramunt - Ajuntament d'Agramunt
© TEATRE CASAL AGRAMUNTÍ - Ronda dels Comtes d'Urgell, s/n - 25310 - Agramunt